DRAAIORGELS /  STREET ORGANS
2007
11-12 Kaarsjesmiddag in Gouda
08-09 Open Monumentendag in Gouda
Unieke documentaire van HKT Produkties over de restauratie van 1999 - 2005 van Draaiorgel De Lekkerkerker door Adrie Vergeer
24-08 Presentatie Lekkerkerker na de restauratie
24-08 Reportage Gouwestad TV