DRAAIORGELS /  STREET ORGANS
2015
27-12 Draaiorgelmuseum Haarlem
11-12 Kaarsjesmiddag
27-11 Onderscheiding Ereburger van Gouda voor Adrie Vergeer
05-05 Bevrijdingsdag
18-04 Canadese schoolkinderen dansen op klompen bij Draaiorgel Het Zonnetje